Øv på gangetabellene på tid

Annonse:

Lær også de andre gangetabellene:

Hastighetstest X av gangetabellen

Her kan du øve på gangetabellene på tid. Velg tabellene du vil øve på. Når du tester kunnskapen din på tid, kan du øve på en eller flere av gangetabellene samtidig. Du har 10 sekunder på deg på hver oppgave. Du skal forsøke å svare så raskt som mulig. I hastighetstesten får du 10 poeng for hvert riktig svar, pluss ett poeng for hvert sekund du har igjen. For å få flest mulig poeng er det viktigst å besvare oppgavene før tiden går ut. I tillegg får du ekstra poeng jo raskere du svarer. Hvis du velger å ha med alle tabellene i testen, får du hele 55 oppgaver. Lykke til med øvingen!

Gangetabellene er en viktig del av mattekunnskapene dine.

I senere tid har det vært mye oppmerksomhet på å forbedre de grunnleggende mattekunnskapene, som er viktige for elevene både med tanke på videre skolegang og fremtiden. For eksempel brukes det mye tid på gangetabellene i 4. og 5. klasse, men disse kunnskapene er også viktige i matematikken som kommer senere. Automatisering er derfor en av de viktigste målene i grunnskolen, og rutinemessig øving på utregningene er et viktig steg mot å mestre mer kompliserte regnestykker senere i skolegangen. Denne hastighetstesten er utviklet for å utvikle automatikken i utregningen av gangestykker.

pin it