Hvordan spille gangetabell minne-spill?

Målet med spillet er å finne kort med like tall som tabellverdien. Dette kan virke lettere enn det er. Vanligvis må du huske de samme kortene i minne-spillet, men du må også kalkulere gangetabell-spørsmålet og deretter huske svaret. Spillet kan spilles med en eller flere gangetabeller samtidig. Unikt for dette pedagogiske spillet er at du også kan spille det mot andre, slik at du kan spille mot en klassekamerat eller kanskje også slå læreren din! Hvis du spiller minne-spillet i multiplayer-versjonen, kan du på forhånd bestemme hvem som er spiller 1 og spiller 2, og deretter velge hvilken spiller som skal starte.

Kontroller ved å berøre skjermen eller med musen.


pin it