Multiplication Duck

Hvordan spille Multiplication Duck-spillet?

Multiplication Duck trenger din hjelp i et nytt eventyr. Under en storm gikk Multiplication Duck seg vill og landet i en ukjent verden. I dette online multiplikasjonsspillet for barn må du hjelpe Multiplication Duck å rømme fra denne verdenen ved å bestå alle nivåer.

Den eneste måten å passere et nivå på er å få den magiske nøkkelen. Nøkkelen vises bare når du har svart riktig på alle spørsmål om gangetabeller. Men vær forsiktig, for skulle du svare feil på en multiplikasjonsoppgave, må du starte på nytt. Så snart du har fått nøkkelen, åpnes den låste døren, og du kan gå gjennom den. Det finnes også mange farer i denne verdenen. Det kan være pigger på gulv eller tak som du ikke bør berøre. Noen ganger er det feil under ryggraden, eller de er ikke tilstrekkelig festet slik at ryggradene kan bevege seg eller falle.

Du har 15 sekunder på deg til å fullføre nivået. Prøv derfor å planlegge i god tid hvilke svar du skal finne først før tiden renner ut. Etter at du har svart på alle spørsmålene riktig, må du også ta nøkkelen og gå til døren; Prøv å vurdere dette for å gjøre det enklere. Dette gratis multiplikasjonsøvelsesspillet er for barn i 4. og 5. klasse. Spill dette eller flere pedagogiske spill!


pin it