Times Tables Jump

Spill Times Tables Jump her, et spennende og lærerikt spill hvor du skal hjelpe den grønne kuben Freddy med å rømme fra laboratoriet. Alle grønne blokker må knuses for å finne en vei ut av laboratoriet. Du kan bare gå videre til neste nivå, hvor en ny utfordring venter.

Men vær forsiktig! Blokkene tåler mer enn du tror. Du må hoppe på blokkene til tallet på boksen når 0. Blokken knuses når tallet når 0, og du må hoppe raskt av den igjen.

På begynnelsen av nivået vises det hvilken tabell du må regne med. For eksempel, hvis tallet på blokken er 10, og du regner med 2-gangen, må du hoppe på blokken 5 ganger til den knuses.

Etter hvert som du går videre til de neste nivåene, vil tallene på blokkene bli høyere, og gangetabellene blir mer krevende. Dette gir deg muligheten til å øve på alle tabellene i dette spillet. Hvert nivå er en unik kombinasjon av plattformer, blokker og utfordringer å løse. Før du begynner å hoppe, se deg ut en taktisk rute å hoppe. Dette vil forhindre at du får trøbbel senere i nivået, siden du ikke kan snu.

Spillet har 35 nivåer å spille på, og dekker 1 til 10-gangen.


pin it