Hvordan virker katte-gangetabellspillet?

Målet med spillet er å samle gjenstandene som katten har mistet, men veien til lekene, maten og drikken er ikke lett. For å finne disse, må du hoppe høyere og høyere, men pass opp! Du må hjelpe henne ved å velge de riktige plattformene for å få henne opp. Spørsmålene finner du i skyene og svarene på plattformene. Hvis du velger riktig svar, kommer neste spørsmål og du kan hoppe videre. Hvis du velger feil plattform, mister du et liv. På veien kan du også samle liv. Spillet er delt inn i 12 nivåer, og gangetabellnivåene blir vanskeligere for hvert nivå. Kos deg med gangetabellspillet.

Kontroller ved å berøre skjermen eller med musen.


pin it