1-gangen regnearkene


Se oppgavearket

Se oppgavearket

Se oppgavearket

Se oppgavearket

Gratis 1-gangen regneark

Her finner du ulike gratis 1-gangen regneark med morsomme øvelser. De ulike oppgavene har blitt laget for at elevene skal øve og memorere tabellene. Øvelser som elevene kan gjøre er å tegne linjer fra spørsmålet til riktig svar og svare på blandede oppgaver på en rad. I tillegg til online-øvelser, er det også en god ide å gjøre utregninger på papir.

Vanligvis begynner du ved å lære 1-gangen i klasserommet, noe som kan gjøres enklere ved hjelp av 5-trinnsplanen og med støtte fra øvningsarkene. Selvfølgelig, når elevene lærer 1-gangen, går de videre til 2-gangen. Hvis du lærer denne tabellen ved hjelp av tallinjen, vil du gradvis få hopp på 1. Disse regnearkene er spesielt egnet for 2. og 3. klasse.

Gangetabellene er grunnlaget for mer utførlige beregninger og en generell matematisk forståelse. Øvelsene som tilbys her er egnet for matematikkopplæring undervist i grunnskolen. Disse gratis multiplikasjons regnearkene for utskrift eller nedlasting (i PDF-format) er spesielt rettet mot grunnskoleelever. Du kan også lage et multiplikasjonsfaktor-regneark selv ved hjelp av regnearkgeneratoren. Disse matematiske regnearkene genereres tilfeldig og gir derfor endeløse mengder treningsmateriell til hjemmearbeid eller i klasserommet.

Annonse:
pin it